Kızamık Aşısı ile İlgili Bilgiler ve Tavsiyelerimiz

KIZAMIK İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

GENEL SORULAR:

Aşı nedir,nasıl etki eder?

Canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların ya da parçacıklarının özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş, ancak vücudun savunma sistemini uyaracak, nitelikleri korunmuş tıbbi ürünlere aşı denir.

 

 

Aşılar, vücutta savunma mekanizmasını uyararak, hastalık etkenini tanıyan ve bu etkenle karşılaşıldığında onu yakalayıp yok eden koruyucu maddelerin oluşmasını sağlar. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı  hastalıklara  karşı bağışık yani dirençli olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu  vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır.

Bağışık bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlarda korunmuş olur.

KIZAMIK NEDİR?     

Kızamık, kış sonu ve ilkbahar döneminde görülen, ateş ve döküntü ile seyreden, bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamığın başlangıcında birkaç gün süren  bir ateş döneminden sonra öksürük, burun akıntısı ve gözlerle kızarıklık belirtileri gelişir. Döküntü yüzde ve boyunda başlar, sonra aşağıya doğru gövdeye, kollara, bacaklara ve ayaklara yayılır. Beş gün kadar süren döküntü, yayıldığı sırayla kaybolur.

Kızamığa nasıl yakalanılır? 

Kızamık çok bulaşıcıdır. Kızamıklı kişi, döküntüsü başlamadan 4 gün önce ve başladıktan 4 gün sonraki dönem arasında hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Kızamık virüsü burun ve boğaz içindeki salgılarda bulunur. Kişi hapşırdığı yada öksürdüğü zaman mikroplar damlacık ile etrafa yayılır. Havada veya bulaştığı zeminde 2 saat süre ile canlı kalıp başkalarına bulaşabilir.

Kızamık önemli bir hastalık mıdır?

Evet. Kızamık, hastalığı geçiren kişiyi okula veya işe gitmekten alıkoyacak derecede ateş ve halsizliğe neden olur. Bunun ötesinde, özellikle neden olduğu  yan etkilerden dolayı tehlikeli bir hastalıktır. Hastalanan 100 kişiden 6-20 ‘si orta kulak iltihabı, ishal ve hala zatürree geçirir. Bin Kızamıklıdan biri beyin iltihabı geçirir. Ayrıca SSPE olarak bilinen Subakut sklerozan panensefalit de , kızamık hastalığından yıllar sonra ortaya çıkan merkezi sinir sistemini tutan, nadir ancak ağır bir hastalıktır.SSPE’ ye ait belirtiler genellikle kızamık hastalığının geçirilmesinden 2-10 yıl sonra ortaya çıkmakla birlikte en erken 4 aylık ve en geç 52 yaşında  vakalar bildirilmiştir.Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre her 100 kızamık vakasından en az 1’inin öldüğü tahmin edilmektedir.

Neden aşı gereklidir?

Kızamık hastalığından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Kızamık aşısı kızamığa karşı son derece etkin ve güvenli bir aşıdır. Ülkemizde  1970’lerden bu yana kullanılmaktadır. Ancak istenilen düzeyde aşılama oranlarına ulaşılmadığı için kızamık hastalığı ve ölümleri yaygın olarak görülmeye devam etmektedir.

En çok kimler risk altındadır?

* 9-11 aylık bebekler; Anneden geçen koruyucu maddeler tükenmiştir. Hastalık 1 Yaşından küçük bebeklerde ağır seyreder.

* Toplu halde yaşanılan yerlerdeki bebekler, çocuklar; kreş, anaokulu, okul, kalabalık ailelerin çocukları. Hastalık çok bulaşıcıdır. Aşısızlara kolaylıkla bulaşır .

* Yaşına uygun tartıda olamayan bebek ve çocuklar;Kolayca hastalanabilirler;ve seyir ağırdır.

Kızamık aşısı nasıl uygulanır?

Aşılama koldan enjeksiyonla uygulanır. Ülkemizdeki programa göre 9. ayını doldurmuşlara ilk doz ve ilköğretim 1.Sınıfta 2. Dozu yaptırılmalıdır. Dokuz aylıklara uygulanan ilk dozun koruyuculuğu %80 –85 dir. İlköğretim 1. Sınıfta ikinci dozu alma şansını yakalayanlar  için koruyuculuk %95’ dir. Sağlık bakanlığının yeni almış olduğu program ilk 12 ay ve ilk okul birinci sınıfta olmak üzere 2 defa yapılmaktadır.

Türkiye de kızamık bir sorun mudur?

Ülkemizde her yıl binlerce kızamık vakası görülmektedir.1970’ lerden bu yana kızamık aşısı var olmasına rağmen istenilen düzeyde aşılama oranlarına ulaşılamadığı için kızamık önemli bir sağlık sorunu olarak kalmıştır. Kızamık çok küçük bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda görüldüğü gibi, okul çağında çocuklarda sık görülmektedir. Ülkemizde kızamık vakalarının büyük çoğunluğu 15 yaşından küçük çocuklardır. Erişkin vakaları nispeten azdır.

Kızamık aşısı nasıl bir aşıdır?

Kızamık aşısının içinde gücü azaltılmış kızamık mikrobu  vardır. Hastalığa neden olmaz. Aşı virüsü, bağışıklık sistemini vahşi virüsle karşılaştığında tanıyıp yok etmesi için hazırlar. Kızamık aşısı,  hastalıkları önlemede kullanılan halk sağlığı araçları içinde en etkin ve en güvenli olanlardan birisidir.

Kızamık aşısından sonra en sık görülen yan etki nedir?

Zayıflatılmış aşı mikrobu bazen kızamığa benzer belirtilere yol açabilir, ancak bu belirtiler hafiftir  ve kısa sürer. Kızamık aşısı olan her 100 kişiden 5 ile 10 ‘unda aşılamadan 1 hafta sonra ateş ve hafif döküntü görülebilir.1-2 gün sonra geçer, bu dönemde çocuğa parasetamol içeren ağrı kesici –ateş düşürücü ilaçlar verilebilir. Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Bu durumda enjeksiyon yerine soğuk uygulanabilir.

KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI

Kızamık eliminasyon programı nedir?

Eliminasyon ülkemizdeki kızamık virüsünün ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Çocuk felci mikrobunun kökü 1998 yılında kazınmış ve üyesi olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi 2002 yılında Polio Virüsünden Arındırılmış Bölge sertifikası almıştır. Benzer şekilde ülkemizde kızamığın neden olduğu hastalık yükü ve ölümlerini ortadan kaldırmak için kızamık virüsünün kökünün kazınması hedeflenmiştir. 

Kızamığın kökünü kazımak için ne yapmak gerekir?

Kızamık virüsünü ortadan kaldırmak için 15 yaşından küçük çocukların ek bir doz kızamık aşısı ile aşılanarak kızamık virüsünün yayılımının engellenmesi gerekmektedir. Bu aşılama farklı aşamalarda gerçekleştirilmektedir.2003 yılının sonbaharında ülke genelinde İlköğretim okullarındaki tüm çocuklar aşılanmıştır. İlimizde 19098 çocuk aşılanmış ve %99 aşı oranına ulaşılmıştır.25 Nisan –20 Mayıs 2005 tarihleri arasında da 9-11 ay bebekler, 1-5 yaş okul öncesi ve ana sınıfı öğrencileri, ilköğretim 1. sınıf öğrencileri ve 6-14 yaş okula devam etmeyen öğrenciler (geçen yıl kızamık okul aşı günlerinde aşılanamayan) aşılanacaktır.

KIZAMIK AŞI GÜNLERİ

Kızamık Aşı Günlerinde kimler aşılanacak?

9 ay-5 yaş arası çocuklar (okul öncesi çocuklar),ilköğretim birinci sınıf öğrencileri ve okul çağında olup da okula gitmeyen 6-14 yaş arası çocuklar, daha önceki aşılama ya da kızamık geçirme öyküsüne bakılmaksızın aşılanacaktır.

Aşılama kimler yapacak?

Aşılama çalışmasını  Sağlık Bakanlığı ve onların illerdeki temsilcisi olan Sağlık Müdürlükleri yürütmektedir. Aşılamayı Sağlık Müdürlüğünün deneyimli ve bu konuda özel eğitim almış personeli uygulayacaktır. Personel, yakasına takacağı resmi kimlik belgesinden tanınabilir.

Aşılama çalışmaları nasıl yürütülecektir? 

Aşılama çalışmaları ildeki sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşları ve halkın kullanımının yüksek olduğu yerlerde kurulacak aşı istasyonlarında yapılacak, aşısız çocuk kalmamasının sağlanması için sağlık personeli tarafından ev ev dolaşılarak aşılama hizmeti verilecektir.

Daha önceden aşılanmış çocuğun tekrar aşılanmasına gerek var mı?

Daha önceden kızamık aşısı olmuş çocuklar Kızamık Aşı Günleri sırasında tekrar aşılanmalıdır. Çünkü her çocuk geçmişteki kızamık aşısına yanıt vermemiş olabilir. Çocuğun  kızamığa karşı duyarlı olup olmadığı, ancak çocuktan kan alınıp laboratuvar testi uygulanarak anlaşılabilir. Bu, aile ve çocuk için zahmetli ve pahalı bir yöntemdir. Bu nedenle tüm çocuklar geçmiş aşı ya da hastalık hikayesine bakılmadan aşılanmalıdır. Kızamığa karşı bağışık bir çocuğun tekrar aşılanmasının bir sakıncası yoktur. Eğer çocuk zaten bağışık ise, vücut aşı mikrobunu etkisiz hale getirecektir.

Kısa bir süre önce aşılanmış çocuklar aşılanmalı mı?

Kızamık aşısı bir aylık bir süre içinde bağışıklık oluşturur. Bu süre içinde yapılan yeni bir kızamık aşısının  vücuda katkısı yoktur. Bu nedenle son bir ay içerisinde kızamık aşısı olmuş bir çocuğun  aşılanmasına gerek yoktur.  Eğer yanlışlıkla  yapılmış ise endişelenmeye gerek yoktur. Yan etkiye neden olmaz.

Daha önceden kızamık geçirmiş çocuğun aşılanmasına gerek var mı?     Çocuklar geçmişte kızamık geçirdiği düşünülse bile Kızamık Aşı Günleri sırasında tekrar aşılanmalıdır.Kızamık hastalığı, kızamıkçık, 6. Hastalık gibi diğer döküntülü  hastalıklara çok benzer ve bunlarla karışabilir. Kızamık hastalığının kesin tanısı ancak kan alınıp laboratuvar testi uygulanarak konabilir. Oysa ülkemizde kızamığın laboratuvar testine dayalı teşhisi yaygın değildir. Bu nedenle kızamık geçirdiği düşünülse bile, tüm çocuklar tekrar aşılanmalıdır. Kızamığa karşı bağışık bir çocuğun tekrar aşılanmasının bir sakıncası yoktur. Eğer çocuk zaten bağışık ise vücut aşı mikrobunu etkisiz hale getirecektir. 

KIZAMIKTAN ARINDIRILMIŞ BİR TÜRKİYE YARATMA ÇABALARINA TOPLUM BİREYLERİ NASIL  KATKIDA  BULUNABİLİR?

Kızamık hastalığından arındırılmış bir Türkiye yaratabilmek için mali kaynaklar ve siyasi iradenin seferber edildiği, birçok kişi ve sektörün katkı ve katılımının sağlandığı geniş tabanlı bir destek gerekmektedir. Bu geniş tabanlı desteğin sağlanabilmesi için, herkesin sorumluluk üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla yapılabilecek faaliyetlere örnekler şunlar olabilir:

Ülkenin kaynakları, zaman zaman toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Toplumun tüm fertleri, tüm kuruluşlar, dernekler vs. mevcut kaynakları doğrultusunda,kızamığın yok edilmesi hedefine ulaşmak için yürütülen faaliyetlere destek olmalıdırlar. 

Toplumun önde gelen kişileri, sanatçıları, liderleri çocukların aşılanmaları amacıyla sürdürülen çalışmalara katkıda bulunmalıdırlar.

Yukarıda belirtilenlere benzer daha birçok yol, ile bir yandan kamuoyu oluşturulurken, diğer yandan kitle iletişim araçlarından yaygın bir biçimde yararlanılarak toplumun duyarlılığı ve bilinci artırılmalıdır.

Bu ve benzeri girişimlerle, çocuklarımızın kızamık hastalığına karşı korunması sağlayabilir ve hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz. AYRICA SSPE HASTALIĞINI TÜM ÜLKE OLARAK BİRLİK OLARAK ARŞTIRILIRSA BU HASTALIĞINDA BULUNACAĞINA EMİNİM. Çiçek hastalığının ardından çocuk felci yeryüzünden silinen ikinci hastalık olmak üzeredir. Artık yeni hedef kızamık hastalığıdır. Gayretiniz, hayal gücünüz  ve girişimlerinizle bu hedefe ulaşmak için gösterilen çabalara siz de katkıda bulunabilirsiniz.

SSPE (SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT) HASTALARI

YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

0542 593 56 67 – 0537 853 38 63

0216 354 61 00 

Gösterim Sayısı: 1094 Son Düzenleme: Pazar, 02 Haziran 2013 10:49
Öğeyi Oyla
(2 oy)
URL	Url

Keywords real etate inveting,beginning real etate inveting,real etate invetor, beginning inveting,real etate,real etate agent,real etate tranaction,home ale,elling real etate,real return, real etate,Sydney commercial office pace,ydney commercial real etate,Sydney retail office pace,real etate letter, real etate propecting letter, concie letter writing, editing your letter,real etate, marketing,Inveting in home, real etate, financing, property inveting,property invetor,foundation problem, real etate tranaction, elling home, buying home, foundation repair,Alameda buy my houe,San Franico private lending,buy houe, real etate, private lending,real etate,hort ale,bank owned,forecloure,deal,inveting,alaka,ak,ml,anchorage,houe,home,hort ale,buying, elling,realetate, real etate, certified pecialit, mitigation,realtor,real etate inveting,return on invetment,buy and hold, renovation propertie,rehab propertie,real etate,real etate broker,etate broker,real etate broker,etate broker mart,etate broker,purchaing, real etate, agreement, purchae agreement,purchae contract,financing agreement,forecloure home,forecloure liting,aet management,aet management companie,real etate,Cheap Mexico Real Etate, Yucatan Home, Yucatan Land, Mexico Real Etate, Mexico Property,buying a home, buying property, home buying, home elling, property, home loan, real etate,real etate,real etate lawyer,real etate attorney,real etate firm,eller funkify,great houe,real etate,homeowner cutomize, amy hair durham real etate, durham n,real etate, real etate inveting, real etate invetor, real etate invetor, tay focued,greater vancouver,houing market,houing price,real etate market,2010,forecloure auction, home auction, bank home auction, forecloure auction, auction, real etate,junk mail, direct marketing, Catalog Choice, ProQuo, Do Not Mail Campaign, autin real etate, ident,etate profeional,real etate profeional,home take,real etate,reearch manager,real etate reearch, real etate profeional,India,real etate job,invetment property,real etate,right invetment property,right invetment, landlord,Scottdale forecloure, troon home for ale, paradie valley real etate, arcadia real etate, co,landord real etate invetment, real etate inveting, rental property, landlording, cah flow,buyer agency in texa,texa real etate,buyer repreentation agreement,real etate,buyer agency,Rent To Own, Columbia Sc Real Etate, Leae Option,marketing,advertiing,marketing home,marketing real etate,mortgage loan, purchaing a property, REALTOR�, real etate agent, purchae a property, real etate,pelican pointe country club,venice,florida,home for ale, real etate,araota,Invetment property advice, buy invetment propertie, Real Etate invetment advice,real etate,inveting,motivated eller,propertie,fbo,real etate inveor,buyer,real etate invet,Bridge Loan, Hard Money Loan, Commercial loan, commercial real etate loan, Private money loan,Subject to Mortgage, Subject to Finance, real etate inveting, real etate invetor, free, invet,Real Etate Inveting Billing MT, Bird dog Billing MT, learn real etate, Wholeale Deal Billing,peronal aitant,virtual aitant,entrepreneur,mall buine,ecretary,real etate,lawyer,frico home for ale, frico real etate, frico ml,other real etate job,tax ale overage,real etate job,realtor looking,etate job,ale overage,real etate,real etate inveting,Real etate webite deign, Real etate web deign, Real etate web deigner, Real etate webite d,flipping houe,flip real etate,fix and flip real etate,forecloure flipping,houe flipping tip,bentwater real etate lake conroe real etate bentwater home lake conroe home,real etate,purchae property,forecloure property,purchaing forecloure,barbado real etate,barbado luxury condominium,luxury condominium,real etate,owning real etate in an ira, real etate ira, real etate in an ira, paive cutodian, prohibited ,Grand rapid real etate, michgan real etate,hawaii land, big iland real etate,aweome twitter marketing,real etate,lubbock home for ale, lubbock real etate, lubbock ml,Seo package, eo ghotwriter, real etate ghotwriting, ebook writer, eo conultant,Real Etate, Tract Home, Invetment, Flipping, Flip, Money, Houe, Sidney Potter, D. Sidney Potte,Matermind Group,Real Etate Inveting,wholealing,hort ale,landlord,buy and hold,niche,invetor,property management, real etate, leaing, rental, commercial, reidential, trata, condo, kazawet,real etate inveting, real etate invetor, real etate inveting webite, real etate invetor web,Denver real etate, Denver home, Denver market, Denver real etate agent,real etate forecloure,real etate market,reo forecloure,real etate companie,home buyer,home building cot, real etate, realtor, home, autin texa real etate, houe, remodeling, diy,buying real etate, finding motivated eller, pre-qualifay eller, how to find a motivated eller, h,real etate,real etate agent,real etate agent,etate agent,real etate property,etate agent,Scottdale real etate, Scottdale forecloure, Scottdale bank-owned home,Real Etate, Property-Management, Automobile Deduction, Affiliate.,palm beach county,beach front,real etate,money inveted,palm beach,america wake, buy houe, realtor,real etate market,bad publicity,real etate,property market,cypru,buyer,developer,etate agent,real etate, cah flow, invetment, inveting, peculating, invetor, broker, roi, return on,homeownerhip taxe,money down,home purchae, IRS,rental,FHA,fannie mae,freddie mac, real etate,real etate, buying home, luxury home, realtor, real etate agent, new home,huckaby bricoe group,karen bricoe, real etate, ale, elling, market, northern virginia,real etate invetor, how do contractor invet in real etate, Contractor invetor, contractor,buying real etate in new zealand,real etate agent,real etate inveting, real etate education, invetment property,private money for real etate, private lender real etate,Real Etate Liting, Real Etate Property Liting, Houe For Sale, Houe For Rent,federal reerve, real etate invetment, currency value effect, deflationary force on U.S. value,real etate,forecloed home,forecloure proce,forecloure proce entail, forecloure,right roommate,living pace,living cot,leaing,apartment,real etate,Tampa home, Tampa Real Etate, Tampa FL Home For Sale, Tampa Home For Sale, Tampa Luxury Home,ten tip,firt time,home buyer, real etate, property,real etate, buying houe, elling houe, liting agent, property, home buyer, buine, ociety, fa,property value, tax appeal explained, lawyer, conultant, homeowner, real etate tax,curb appeal,firt impreion,great firt impreion,great curb appeal,elling your home,real etate,buying property in irael, irael real etate lawyer, money aving tip in irael,bank loan,bank mortgage,real etate,bank loan,free and clear houe,real etate education, real etate coure, real etate guru, why too many coure, affiliate,real etate broker, herman oak, encino, tudio city, real etate agent, otheby',zevi hafran,big,iland,real,etate,real etate,police tation,holiday,cypru,property,afety,ecurity,door,lock,neighborhood,home,etate invetment club,invetment club,real etate invetment,real etate,etate invetment,mount wahington,mount wahington home,lo angele, mount wahington real etate,Livermore Real Etate, Livermore Home for Sale, Livermore Realtor, Livermore Real Etate Agent,Buy Invetment Property, Real-Etate Invetment, Buy to let Propertie, Buy Bet Rental Property, in,cookeville tenneee,tenneee ound good,middle tenneee, relocation, real etate, Tenneee Tech,rental property inveting, invetment property, real etate inveting,Whitianga Real Etate Agent,wealth, forecloure, wealth building, real etate, ucce, dream, riche,real etate,real etate marketing,real etate agent,real etate buine,today real etate,Florida commercial real etate, commercial real etate, real etate,riche with rental, real etate inveting,real etate,apartment invetment,forecloure,hort ale,reo,bank owned,real etate,real etate inveting,key bicayne home,key bicayne real etate,key bicayne luxury home,Real Etate, Tel Aviv, Irael, Home,aet allocation,aet allocation trategy,allocation trategy,correct aet allocation,real etate.,rental property managment,real etate,real etate,better home,home inpection,home inpector,major invetment,right property,property,etate agent territory,real etate agent,property market,real etate,inveting,real etate challenge,overcome real etate,real etate, career, education, employment,property invetor,real etate,make money,experienced invetor,flipping propertie,help ave,avoid forecloure,real etate,expert cdpe,homeowner facing hardhip,Tulum Real Etate, Mexico Retirement Communitie, Mexico Real Etate, Mexico Property,plan,blueprint,real,etate,real-etate,reading,property option,property option,real etate,property invetment, Autralian real etate invetment,undertanding capitalization,capitalization rate, invetment rate on return, inveting real etate,real etate,real etate inveting,real etate invetor,Autin real etate, Wetlake Hill real etate,leae purchae agreement, real etate, leae option,liting preentation,liting approach,traditional approach,ultimate liting,real etate,auction, real etate, real etate advice, buying, buying a home,weton florida, relocating to florida, weton real etate, weton home,Northwet Atlanta GA 30339 Home for Sale,Vining GA home for ale,Northwet Atlanta Real Etate,build,own,your,houe,advice,expert,bet,value,money,contruction,real,etate,owner,home,where,cot,Cozumel real etate, Tulum real etate, Mexico real etate, Cozumel propertie, purchae,conference venue,children partie,venue hire, real etate, buine, ervice,real etate, property invetment buying, property invetment,value property,invetment buying,Wimberley, Hill Country, Texa town, autin real etate, wimberley real etate, texa, mall town,real etate webite,earch engine,eo,real etate,houe eller,direct mail,houe eller advertie,right price,potential buyer,hard money loan,rehab loan,real etate invetor,invetor rehab loan,wholealing real etate article,real etate wholealing tip,real etate negotiation,without owning property,real etate market,tax ale,owning property,real etate crah,make money,earch home for ale, real etate,real etate,real etate development,land development,buying home,real etate,dicounted propertie,dicount propertie,real etate, credit crunch,home loan,mortgage broker,interet rate, real etate, Canada,real etate, real etate inveting,Rental Apartment, Real Etate, Home, luxury apartment,wholeale deal,real etate,Atlanta Forecloure, Invetment Property, Buying home,due diligence real etate, environmental ite aement, phae 1 environmental,forecloure, deed in lieu, give your houe away, under water, real etate houe not old,real,etate, invetment, capitalization, financing,Caribbean Real Etate,Trinidad Propertie,real etate,fractional interet,fractional interet,appraiing commercial real,commercial real,boulder real etate,colorado real etate,real etate market,boulder county,real etate,co area real,builder, real etate, builder, home improvement,make ene finding propertie real etate real etate propertie etate propertie find propertie a,property Fortaleza,real etate Fortaleza,property Forteleza,Forteleza real etate,land Fortaleza,rea,great property,principal identifie,factor behind,real etate invetor, failure point, ucce,myrtle beach realtor, myrtle beach real etate agent, myrtle beach houe for ale,reo propertie,real etate owned,buying reo propertie,real etate agent,etate agent,real etate profeional,bet real etate, real etate agent,real etate, home, new home, buying houe, propertie, realty, real etate development, buyer,California real etate,California homebuyer credit,California home buyer credit,real etate,real etate agent webite, marketing for realtor, real etate lead, real etate agent marketing,buine, property, real etate, money, receion,real etate,real etate deal,real etate right,real etate invetment,interet rate,etate right,real etate agent,real etate,real etate agent,preferred real etate,real etate, buying property, rental property, rental propertie, econdary home, buying to rent,joneboro arkana real etate,real etate,real etate agent,buying a home, elling a home,real etate,elling real etate,elling real,real etate advertiement,home improvement,home repair, real etate, door, compoite,home buyer,down payment,real etate agent,firt time buyer,ml online mn,Reidential real etate team,Lui Roque,Make money flipping real etate,hand-off real etate,Holly Spring home for ale,Holly Spring real etate,Real Etate Title, Title Inurance,buying a home,boulder real etate,boulder co,home buying tip,home buying trategie,Detroit Real Etate Property Cah,Real Etate Invetor, Milan Ramey, Real Etate Invetor Expert,unny ile condo, unny ile real etate, miami real etate,real etate training,crazy experience,real etate tip,home taging, home elling, elling real etate, taging tatitic, home taging tatitic,Puyallup Real Etate, Puyallup Home for Sale, Puyallup Realtor, Tacoma Home, Tacoma Home for Sal,real etate etate agent home buying real etate agent home buying time time line buying time,hort ale,real etate,ale proce,bet price elling property,profeional advice elling,real etate. how to ell your property,buy to let mortgage,property inveting,invetment property,real etate invetment repayment, real,condo, condominium, real etate, autin real etate, hud, economy, autin ml, home, economy,real etate mohali,real etate agent mohali,condo, laurentian, laurentide, quebec, real etate, houe, new houe, new condo, condominium,real etate,powder pring,home,ga,georgia,real etate,outh africa,outh africa real,africa real etate,real etate market,etate market,real etate,lead generation,generate lead,realtor marketing,real etate liting, Realtor Lead,real etate inveting, buying and elling propertie, expert in field,real etate agent, purchae a property, buy a houe, market value, propertie for ale, buying a ho,property management, real etate,curb appeal,home elling,elling real etate,home taging,home curb appeal,flipping houe, wholealing real etate, flipping home, real etate flipping,London, UK, property invetment, bet place to live in London, Prime real etate,crorail tation,papillion, home, nebraka, real etate, realtor, omaha, la vita, chool, chool ditrict, propert,real etate,real etate inveting,etate inveting,real etate invetment,realty inveting,realty,buy apartment building, flip apartment building, quick turn real etate,triple net leae invetment, triple net leae, nnn leae, commercial real etate inveting,real etate,inveting,property appraial,Real etate, real etate blog,utility election,utility election tip,utility provider,utilitie,real etate,home,apartment,real etate rental propertie, rental real etate, make money with real etate rental,real etate, free guide, deal, inveting, media,miami luxury condo, miami real etate, miami beach condo,
Anchor_Text anchortext
Image_Comment As one of the biggest decisions you will ever have, just be sure you utilise the services of an experienced property agency to get the best good value out there, while providing sound advice and support over the whole process. While you'll be able to comfortably anticipate to get 60% to 65% financing to your income producing multiple tenant commercial real estate investment via a bridge loan and 50% for vacant property, but this figure may also go up to 80% according to type of the house and cash flow it generates. Many real estate investors determine the value of earnings property by using the capitalization rate, although it can be a simple computation, it is very misused.
Guestbook_Comment Below you will find details of the best way to sell real-estate through Craigslist. Each and every step from the stairs should be check to see when they are still structurally sound. For now, determine in places you wish to concentrate on real estate property investing, become and expert in it, and go for it.
Website_title Reasons to Use a Real Estate Agent When Selling Your Home
Category Romance,SciFi Fantasy Horror,Self Help,Short Stories,Spirituality Religion,Sports Literature,Travel Leisure,True Crime,Wealth Building,Weight Loss Diet,Westerns,Womens,Young Adults,Business,Accounting,Accounting Payroll,Advertising,Agriculture,Architecture and Interior Design,Branding,Business Travel,Career Advice,Careers Employment,Change Management,Construction Industry,Consulting,Continuity Disaster Recovery,Customer Service,Entrepreneurialism,Ethics,Franchising,Fundraising,Furnishings and Supplies,Human Resources,Industrial Mechanical,Innovation,International Business,Interviews,Job Search Techniques,Management,Marketing,Marketing Direct,Negotiation,Networking,Non Profit,Outsourcing,PR,Presentation,Productivity,Restaurant Industry,Resumes Cover Letters,Retail,Risk Management,Sales,Sales Management,Sales Teleselling,Sales Training,Security,Small Business,Solo Professionals,Strategic Planning,Team Building,Top7 or 10 Tips,Venture Capital,Workplace Communication,Workplace Safety,Finance,Auto Loans,Bankruptcy,Bankruptcy Lawyers,Bankruptcy Medical,Bankruptcy Personal,Bankruptcy Tips Advice,Budgeting,Commercial Loans,Credit,Credit Counseling,Credit Tips,Currency Trading,Debt Consolidation,Debt Management,Debt Relief,Estate Plan Trusts,Home Equity Loans,Leases Leasing,Loans,PayDay Loans,Personal Finance,Personal Loans,Philanthropy Charitable Giving,Structured Settlements,Student Loans,Taxes,Taxes Income,Taxes Property,Taxes Relief,Taxes Tools,Unsecured Loans,VA Loans,Wealth Building,Health and Fitness,Acne,Acupuncture,Aerobics Cardio,Allergies,Alternative,Anti Aging,Anxiety,Aromatherapy,Arthritis,Asthma,Autism,Back Pain,Beauty,Build Muscle,Childhood Obesity Prevention,Contraceptives Birth Control,Cosmetic Surgery,Critical Care,Dental Care,Depression
Description_250 Most from the times, owners of such properties have been in a hurry to turn out their business from your particular location to get settled to some other and they are generally aiming to sell them off when possible. Of course within the real-world things do get it wrong and the ones still did not close, much like they do which has a regular real estate contract and a thirty day closing.
Forum_Comment Everyone is using the Internet to discover their ideal home or that perfect tract of land. People who sold their homes through short sales will generally be entitled to new home mortgage in two years, while those that had foreclosure may need to wait 5 years to get a new loan. Springtime is often the time for filing real estate property or property tax appeals.
Guestbook_Comment_(German) Jetzt gibt es ein Zeichen einer gestörten Wirtschaft, wenn Investoren von Real Estate freikaufen, um in Aktien einzusteigen. Eins, dort sind die neuen Gesetze, an Ort und Stelle, zum von Leuten vor Verbrechern zu schützen, die schauen, um Leute in der gerichtlichen Verfallserklärung zu nutzen.
Micro_Message They then get yourself a cut if the deal is completed also however you can function out whatever terms your comfortable with. We were not sure, however, what to anticipate within the South, but soon i was happy we selected Cookeville as our new home. http://www.youtube.com/watch?v=_c004rrCuDQ
Description_450 Your Business Plan has to be detailed so that your goals are flowed into a detail level which means you get sound advice just about every day. If you want to invest for this market you must understand value of having the best deals.
Blog_Comment In a speech from the governor with the state of Quintana Roo, the beginning of Cozumel's function as "home port" for Pullmantur was known as a "historic event" not only for Cozumel, as well as the entire state and also all of Mexico. Advantages of land development when compared with building development:You can profit a whole lot in land development because you only purchased lands and vacant lots at really cheap prices. , UVA); and the Regional University of Cariri (Universidade Regional do Cariri, URCA).
Blog Title Other Alternatives in Property Investment Buying
Blog Description Cobb County everyone who is 62 years old and older are exempt from paying county school taxes, which cuts their government tax bill almost in half. There is a town named Kailua on Oahu, which means this you are hyphenated.
Guestbook_title The Importance of Environmental Site Assessment Before Buying a Property
Website_title_(German) Der Unterschied zwischen industriellem, Klein- und Handels-Real Estate
Description_450_(German) Blitznachrichten, diese sind, wo das Geschäft, bei der Real Estate-Investierung von derzeit kommt. Sie haben nicht einmal gerichtliche Verfallserklärung an über 50% archiviert von, was sie noch halten.
Description_250_(German) Zum Beispiel in Washington State sollen Sie ein registrierter Auftragnehmer sein, wenn Sie ein Haus kaufen, um über $500 in den Reparaturen oder in den Verbesserungen zu ihm zu machen. Gut streicht das ziemlich genau 95% von Investoren durch, die nicht Generalunternehmer sind.
Guestbook_title_(German) Gründe, ein Immobilienagentur-When Selling Your-Haus zu benutzen
Website_title_(Polish) Ćwiczenie 2 Dla Real Estate inwestorów - Craigslist bubel
Description_450_(Polish)
Description_250_(Polish)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.