Kızamık Aşısı ile İlgili Bilgiler ve Tavsiyelerimiz

KIZAMIK İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

GENEL SORULAR:

Aşı nedir,nasıl etki eder?

Canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların ya da parçacıklarının özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş, ancak vücudun savunma sistemini uyaracak, nitelikleri korunmuş tıbbi ürünlere aşı denir.

 

 

Aşılar, vücutta savunma mekanizmasını uyararak, hastalık etkenini tanıyan ve bu etkenle karşılaşıldığında onu yakalayıp yok eden koruyucu maddelerin oluşmasını sağlar. Bu şekilde aşılanan kişi aşılandığı  hastalıklara  karşı bağışık yani dirençli olur. Oluşan direnç genellikle ömür boyu  vücutta kalır ve hastalık etkeni ile karşılaşınca onu etkisiz kılmak için savaşır.

Bağışık bireylerin oluşturduğu toplumlar, hastalıkların yayılmasına karşı direnç gösterirler. Bu yolla henüz aşılanmamış, aşılanmaya engel oluşturan bir hastalığı olanlarda korunmuş olur.

KIZAMIK NEDİR?     

Kızamık, kış sonu ve ilkbahar döneminde görülen, ateş ve döküntü ile seyreden, bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamığın başlangıcında birkaç gün süren  bir ateş döneminden sonra öksürük, burun akıntısı ve gözlerle kızarıklık belirtileri gelişir. Döküntü yüzde ve boyunda başlar, sonra aşağıya doğru gövdeye, kollara, bacaklara ve ayaklara yayılır. Beş gün kadar süren döküntü, yayıldığı sırayla kaybolur.

Kızamığa nasıl yakalanılır? 

Kızamık çok bulaşıcıdır. Kızamıklı kişi, döküntüsü başlamadan 4 gün önce ve başladıktan 4 gün sonraki dönem arasında hastalığı başkalarına bulaştırabilirler. Kızamık virüsü burun ve boğaz içindeki salgılarda bulunur. Kişi hapşırdığı yada öksürdüğü zaman mikroplar damlacık ile etrafa yayılır. Havada veya bulaştığı zeminde 2 saat süre ile canlı kalıp başkalarına bulaşabilir.

Kızamık önemli bir hastalık mıdır?

Evet. Kızamık, hastalığı geçiren kişiyi okula veya işe gitmekten alıkoyacak derecede ateş ve halsizliğe neden olur. Bunun ötesinde, özellikle neden olduğu  yan etkilerden dolayı tehlikeli bir hastalıktır. Hastalanan 100 kişiden 6-20 ‘si orta kulak iltihabı, ishal ve hala zatürree geçirir. Bin Kızamıklıdan biri beyin iltihabı geçirir. Ayrıca SSPE olarak bilinen Subakut sklerozan panensefalit de , kızamık hastalığından yıllar sonra ortaya çıkan merkezi sinir sistemini tutan, nadir ancak ağır bir hastalıktır.SSPE’ ye ait belirtiler genellikle kızamık hastalığının geçirilmesinden 2-10 yıl sonra ortaya çıkmakla birlikte en erken 4 aylık ve en geç 52 yaşında  vakalar bildirilmiştir.Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre her 100 kızamık vakasından en az 1’inin öldüğü tahmin edilmektedir.

Neden aşı gereklidir?

Kızamık hastalığından ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer hastalıklardan korunmanın tek yolu aşıdır. Kızamık aşısı kızamığa karşı son derece etkin ve güvenli bir aşıdır. Ülkemizde  1970’lerden bu yana kullanılmaktadır. Ancak istenilen düzeyde aşılama oranlarına ulaşılmadığı için kızamık hastalığı ve ölümleri yaygın olarak görülmeye devam etmektedir.

En çok kimler risk altındadır?

* 9-11 aylık bebekler; Anneden geçen koruyucu maddeler tükenmiştir. Hastalık 1 Yaşından küçük bebeklerde ağır seyreder.

* Toplu halde yaşanılan yerlerdeki bebekler, çocuklar; kreş, anaokulu, okul, kalabalık ailelerin çocukları. Hastalık çok bulaşıcıdır. Aşısızlara kolaylıkla bulaşır .

* Yaşına uygun tartıda olamayan bebek ve çocuklar;Kolayca hastalanabilirler;ve seyir ağırdır.

Kızamık aşısı nasıl uygulanır?

Aşılama koldan enjeksiyonla uygulanır. Ülkemizdeki programa göre 9. ayını doldurmuşlara ilk doz ve ilköğretim 1.Sınıfta 2. Dozu yaptırılmalıdır. Dokuz aylıklara uygulanan ilk dozun koruyuculuğu %80 –85 dir. İlköğretim 1. Sınıfta ikinci dozu alma şansını yakalayanlar  için koruyuculuk %95’ dir. Sağlık bakanlığının yeni almış olduğu program ilk 12 ay ve ilk okul birinci sınıfta olmak üzere 2 defa yapılmaktadır.

Türkiye de kızamık bir sorun mudur?

Ülkemizde her yıl binlerce kızamık vakası görülmektedir.1970’ lerden bu yana kızamık aşısı var olmasına rağmen istenilen düzeyde aşılama oranlarına ulaşılamadığı için kızamık önemli bir sağlık sorunu olarak kalmıştır. Kızamık çok küçük bebeklerde ve okul öncesi çocuklarda görüldüğü gibi, okul çağında çocuklarda sık görülmektedir. Ülkemizde kızamık vakalarının büyük çoğunluğu 15 yaşından küçük çocuklardır. Erişkin vakaları nispeten azdır.

Kızamık aşısı nasıl bir aşıdır?

Kızamık aşısının içinde gücü azaltılmış kızamık mikrobu  vardır. Hastalığa neden olmaz. Aşı virüsü, bağışıklık sistemini vahşi virüsle karşılaştığında tanıyıp yok etmesi için hazırlar. Kızamık aşısı,  hastalıkları önlemede kullanılan halk sağlığı araçları içinde en etkin ve en güvenli olanlardan birisidir.

Kızamık aşısından sonra en sık görülen yan etki nedir?

Zayıflatılmış aşı mikrobu bazen kızamığa benzer belirtilere yol açabilir, ancak bu belirtiler hafiftir  ve kısa sürer. Kızamık aşısı olan her 100 kişiden 5 ile 10 ‘unda aşılamadan 1 hafta sonra ateş ve hafif döküntü görülebilir.1-2 gün sonra geçer, bu dönemde çocuğa parasetamol içeren ağrı kesici –ateş düşürücü ilaçlar verilebilir. Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet, ağrı olabilir. Bu durumda enjeksiyon yerine soğuk uygulanabilir.

KIZAMIK ELİMİNASYON PROGRAMI

Kızamık eliminasyon programı nedir?

Eliminasyon ülkemizdeki kızamık virüsünün ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Çocuk felci mikrobunun kökü 1998 yılında kazınmış ve üyesi olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesi 2002 yılında Polio Virüsünden Arındırılmış Bölge sertifikası almıştır. Benzer şekilde ülkemizde kızamığın neden olduğu hastalık yükü ve ölümlerini ortadan kaldırmak için kızamık virüsünün kökünün kazınması hedeflenmiştir. 

Kızamığın kökünü kazımak için ne yapmak gerekir?

Kızamık virüsünü ortadan kaldırmak için 15 yaşından küçük çocukların ek bir doz kızamık aşısı ile aşılanarak kızamık virüsünün yayılımının engellenmesi gerekmektedir. Bu aşılama farklı aşamalarda gerçekleştirilmektedir.2003 yılının sonbaharında ülke genelinde İlköğretim okullarındaki tüm çocuklar aşılanmıştır. İlimizde 19098 çocuk aşılanmış ve %99 aşı oranına ulaşılmıştır.25 Nisan –20 Mayıs 2005 tarihleri arasında da 9-11 ay bebekler, 1-5 yaş okul öncesi ve ana sınıfı öğrencileri, ilköğretim 1. sınıf öğrencileri ve 6-14 yaş okula devam etmeyen öğrenciler (geçen yıl kızamık okul aşı günlerinde aşılanamayan) aşılanacaktır.

KIZAMIK AŞI GÜNLERİ

Kızamık Aşı Günlerinde kimler aşılanacak?

9 ay-5 yaş arası çocuklar (okul öncesi çocuklar),ilköğretim birinci sınıf öğrencileri ve okul çağında olup da okula gitmeyen 6-14 yaş arası çocuklar, daha önceki aşılama ya da kızamık geçirme öyküsüne bakılmaksızın aşılanacaktır.

Aşılama kimler yapacak?

Aşılama çalışmasını  Sağlık Bakanlığı ve onların illerdeki temsilcisi olan Sağlık Müdürlükleri yürütmektedir. Aşılamayı Sağlık Müdürlüğünün deneyimli ve bu konuda özel eğitim almış personeli uygulayacaktır. Personel, yakasına takacağı resmi kimlik belgesinden tanınabilir.

Aşılama çalışmaları nasıl yürütülecektir? 

Aşılama çalışmaları ildeki sağlık müdürlüğüne bağlı sağlık kuruluşları ve halkın kullanımının yüksek olduğu yerlerde kurulacak aşı istasyonlarında yapılacak, aşısız çocuk kalmamasının sağlanması için sağlık personeli tarafından ev ev dolaşılarak aşılama hizmeti verilecektir.

Daha önceden aşılanmış çocuğun tekrar aşılanmasına gerek var mı?

Daha önceden kızamık aşısı olmuş çocuklar Kızamık Aşı Günleri sırasında tekrar aşılanmalıdır. Çünkü her çocuk geçmişteki kızamık aşısına yanıt vermemiş olabilir. Çocuğun  kızamığa karşı duyarlı olup olmadığı, ancak çocuktan kan alınıp laboratuvar testi uygulanarak anlaşılabilir. Bu, aile ve çocuk için zahmetli ve pahalı bir yöntemdir. Bu nedenle tüm çocuklar geçmiş aşı ya da hastalık hikayesine bakılmadan aşılanmalıdır. Kızamığa karşı bağışık bir çocuğun tekrar aşılanmasının bir sakıncası yoktur. Eğer çocuk zaten bağışık ise, vücut aşı mikrobunu etkisiz hale getirecektir.

Kısa bir süre önce aşılanmış çocuklar aşılanmalı mı?

Kızamık aşısı bir aylık bir süre içinde bağışıklık oluşturur. Bu süre içinde yapılan yeni bir kızamık aşısının  vücuda katkısı yoktur. Bu nedenle son bir ay içerisinde kızamık aşısı olmuş bir çocuğun  aşılanmasına gerek yoktur.  Eğer yanlışlıkla  yapılmış ise endişelenmeye gerek yoktur. Yan etkiye neden olmaz.

Daha önceden kızamık geçirmiş çocuğun aşılanmasına gerek var mı?     Çocuklar geçmişte kızamık geçirdiği düşünülse bile Kızamık Aşı Günleri sırasında tekrar aşılanmalıdır.Kızamık hastalığı, kızamıkçık, 6. Hastalık gibi diğer döküntülü  hastalıklara çok benzer ve bunlarla karışabilir. Kızamık hastalığının kesin tanısı ancak kan alınıp laboratuvar testi uygulanarak konabilir. Oysa ülkemizde kızamığın laboratuvar testine dayalı teşhisi yaygın değildir. Bu nedenle kızamık geçirdiği düşünülse bile, tüm çocuklar tekrar aşılanmalıdır. Kızamığa karşı bağışık bir çocuğun tekrar aşılanmasının bir sakıncası yoktur. Eğer çocuk zaten bağışık ise vücut aşı mikrobunu etkisiz hale getirecektir. 

KIZAMIKTAN ARINDIRILMIŞ BİR TÜRKİYE YARATMA ÇABALARINA TOPLUM BİREYLERİ NASIL  KATKIDA  BULUNABİLİR?

Kızamık hastalığından arındırılmış bir Türkiye yaratabilmek için mali kaynaklar ve siyasi iradenin seferber edildiği, birçok kişi ve sektörün katkı ve katılımının sağlandığı geniş tabanlı bir destek gerekmektedir. Bu geniş tabanlı desteğin sağlanabilmesi için, herkesin sorumluluk üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla yapılabilecek faaliyetlere örnekler şunlar olabilir:

Ülkenin kaynakları, zaman zaman toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalabilir. Toplumun tüm fertleri, tüm kuruluşlar, dernekler vs. mevcut kaynakları doğrultusunda,kızamığın yok edilmesi hedefine ulaşmak için yürütülen faaliyetlere destek olmalıdırlar. 

Toplumun önde gelen kişileri, sanatçıları, liderleri çocukların aşılanmaları amacıyla sürdürülen çalışmalara katkıda bulunmalıdırlar.

Yukarıda belirtilenlere benzer daha birçok yol, ile bir yandan kamuoyu oluşturulurken, diğer yandan kitle iletişim araçlarından yaygın bir biçimde yararlanılarak toplumun duyarlılığı ve bilinci artırılmalıdır.

Bu ve benzeri girişimlerle, çocuklarımızın kızamık hastalığına karşı korunması sağlayabilir ve hastalığın yayılmasını engelleyebiliriz. AYRICA SSPE HASTALIĞINI TÜM ÜLKE OLARAK BİRLİK OLARAK ARŞTIRILIRSA BU HASTALIĞINDA BULUNACAĞINA EMİNİM. Çiçek hastalığının ardından çocuk felci yeryüzünden silinen ikinci hastalık olmak üzeredir. Artık yeni hedef kızamık hastalığıdır. Gayretiniz, hayal gücünüz  ve girişimlerinizle bu hedefe ulaşmak için gösterilen çabalara siz de katkıda bulunabilirsiniz.

SSPE (SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT) HASTALARI

YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

0542 593 56 67 – 0537 853 38 63

0216 354 61 00 

Gösterim Sayısı: 3808 Son Düzenleme: Pazar, 02 Haziran 2013 10:49
Öğeyi Oyla
(2 oy)

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.